Remedial Teaching

Voor de kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben bij lezen, spelling, rekenen.

De begeleiding is afgestemd op het niveau van het kind. Omdat uw kind bij JOLiDEE individueel wordt geholpen, zal de begeleiding maatwerk zijn.

Naast de didactische begeleiding is er zeker aandacht voor het kind zelf. Het vergroten van het zelfvertrouwen, de eigenwaarde van uw kind is net zo belangrijk. Als het leren niet goed gaat, is het plezier in school ook snel verdwenen.

Werkwijze

Een traject start ik met een intakegesprek, gemiddeld 1 uur.

Tijdens dit gesprek vind ik het belangrijk dat het kind zelf vertelt wat het als probleem ervaart. Ouders /verzorgers zijn hierbij ook aanwezig en kunnen aanvullen als dit nodig is.

Hierna wordt een begeleidingsplan opgesteld.

Tijdens de begeleiding gaan we ook kijken wat uw kind weet en goed kan. Dit vormt de basis van de begeleiding om stappen te maken.

Het doel bereiken is niet altijd het belangrijkste, plezier hebben is nog mooier!